SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Balast – obciążenie jachtu w celu poprawy jego stateczności. B. może być wewnętrzny – umiejscowiony na dnie kadłuba lub zewnętrzny.

Balast zewnętrzny - balast zamocowany pod stępką. Rozróżnia się balasty: balast integralny – składający się z balastu właściwego, bolców mocujących go do stępki oraz wypełniacza balastowego (falszkil); balast bryłowy tj. bulbkil – balast zawieszony na końcu wąskiej płetwy zamocowanej do stępki; balast płetwowy tj. finkil – balast w kształcie płetwy wykonany w całości z metalu; balast dwupłetwowy.