SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Fletner - patentowy ster złożony z półzrównoważonego pióra steru głównego, na którego zewnętrznej krawędzi umieszczono mały ster. Drobne wychylenie tego steru (przez statecznik) odchyla ster zasadniczy i utrzymuje go pod żądanym kątem.