SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Ferholung – manewr cumami polegający na przecumowaniu (przeholowaniu) jachtu z jednego miejsca postoju na inne za pomocą cum. Przy ferholungu należy zawsze trzymać jacht jednocześnie na dwóch cumach, co zabezpiecza przed wypadkiem zerwania się lub wyśliźnięcia się liny i zdryfowaniem jachtu na nabrzeże lub inny jacht (zob. manewrowanie).