SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Front atmosferyczny – miejsce styku mas zimnego i ciepłego powietrza. Jeżeli powietrze ciepłe wedrze się na zimne powstaje front ciepły; jeżeli powietrze zimne wedrze się pod powietrze ciepłe powstaje front zimny. W obszarze frontu zimnego wzrasta ciśnienie, spada temperatura. W obszarze frontu ciepłego obniża się ciśnienie, wzrasta temperatura. Gdy w obszarze niżu front chłodny dogoni front ciepły, powstaje ich kombinacja - front zokludowany, w którym ciepłe powietrze  jest wypychane od ziemi i tam następuje jego ochłodzenie. W konsekwencji front chłodny wypełnia się i zanika. Front ciepły oznacza się na mapach synoptycznych półkolami; front chłodny – trójkątami, front zokludowany – naprzemiennie trójkątami i półkolami.