SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Fazy księżyca – położenie księżyca względem Ziemi i słońca. W orbitalnym ruchu księżyca wokół Ziemi w ciągu miesiąca synodycznego z zachodu na wschód wyróżnia się 4 podstawowe fazy księżyca:

- nów – faza księżyca, w której księżyc nie jest widoczny z Ziemi. W fazie tej księżyc znajduje się pomiędzy słońcem a Ziemią. Słońce wówczas oświetla stronę księżyca niewidoczną z Ziemi;

- pierwsza kwadra – faza księżyca, w której widać oświetloną prawą połowę tarczy księżyca. W fazie tej kierunek na księżyc jest prostopadły do kierunku na słońce.

- pełnia – faza księżyca, w której widoczna jest cała tarcza księżyca. Ziemia znajduje się wówczas pomiędzy księżycem a słońcem;

- ostatnia kwadra – faza księżyca, w której widoczna jest jego lewa połowa tarczy. W fazie tej kierunek na księżyc jest prostopadły do kierunku na słońce; księżyc jest po drugiej stronie Ziemi w stosunku do pozycji jaką miał w pierwszej kwadrze.