SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Kadłub - symetrycznie zbudowany, wydłużony korpus pływający. Kadłub zapewnia stateczność, pływalność i opór boczny, służy do pomieszczenia załogi.

Jego częściami są: dziób, rufa, śródokręcie, burta, dno, obło, balast, pokład, półpokład, nadbudówka, kokpit. Kadłub może mieć nawis rufowy i dziobowy. Kadłub ma część nadwodną i poniżej linii wodnej (lustra wody) część podwodną.

Składa się ze szkieletu (wiązań konstrukcyjnych) i szczelnego poszycia.

Ze względu na kształt przekroju poprzecznego kadłuba, rozróżniamy kadłuby: płaskodenne, skośnodenne i okrągłodenne.

Ze względu na konstrukcję rozróżniamy kadłuby: drewniane, kompozytowe, laminatowe, metalowe, siatkobetonowe.