SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Kąt drogi ponad dnem (KDd) – kąt drogi statku ponad dnem tj. jego kierunkiem rzeczywistym skorygowanym o poprawkę na prąd i poprawkę na wiatr. KDd wyraża się wzorem: KDd=KK+d+d+pw+pp, gdzie: KK – kurs kompasowy, d – deklinacja, d - dewiacja, pw – poprawka na wiatr, pp – poprawka na prąd.