SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Kąt natarcia żagla – kąt pomiędzy powierzchnią żagla a kierunkiem wiatru pozornego. Optymalny kat natarcia wynosi 10°-30° i możliwy jest do uzyskania przy żegludze na wiatr, w półwietrze i ostrym baksztagu. Kąt ten powinien być większy przy słabszych wiatrach.