SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Kąt graniczny - kąt zawarty między linią wiatru a linią graniczną, od której żagle zaczynają pracować w przód. W praktyce wynosi on ok. 45°. Suma kąta granicznego lewego i prawego halsu daje kąt martwy.