SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Tablice astronomiczne – tablice służące do określenia poprawek zmierzonych wysokości ciał astronomicznych i do obliczenia elementów astronomicznej linii pozycyjnej.