SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Trójkąt biegunowy (sferyczny) – trójkąt utworzony przez południk niebieski, koło godzinne i koło wierzchołkowe ciała niebieskiego. Boki trójkąta biegunowego tworzą: łuk na kole godzinnym będący odległością biegunową, łuk na kole wierzchołkowym będący odległością zenitalną i łuk na południku niebieskim stanowiący wysokość biegunową. Wierzchołki trójkąta biegunowego tworzą zenit, ciało niebieskie i biegun niebieski. Kąt wierzchołkowy przy biegunie jest kątem godzinnym, kąt przy zenicie – azymutem, kąt przy ciele niebieskim – kątem paralaktycznym. Obliczenie boków lub kątów trójkąta biegunowego pozwala na obliczenie astronomicznej linii pozycyjnej.