SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Układ współrzędnych astronomicznych – układ który służy do określenia położenia ciała niebieskiego na kuli niebieskiej. Wyróżnia się dwa układy:

 

1. Układ współrzędnych horyzontalny – układ współrzędnych astronomicznych, w którym linia pionu jest osią obrotu, płaszczyzna horyzontu astronomicznego – płaszczyzną początku układu, a wysokość i azymut ciała niebieskiego – współrzędnymi układu. W układzie współrzędnych horyzontalnych współrzędne ciała niebieskiego wynikają z pozycji obserwatora. Ciało niebieskie obserwowane równocześnie z dwóch różnych punktów na Ziemi będzie więc mieć inne pozycje określone współrzędnymi: wysokością i azymutem.

 

2. Układ współrzędnych równikowy – układ współrzędnych astronomicznych, w którym osią obrotu jest oś świata,  płaszczyzna  równika niebieskiego – płaszczyzną początku układu, a deklinacja i kąt godzinny lub zamiast kąta godzinnego – rektascensja – współrzędnymi układu. W układzie współrzędnych równikowym współrzędne ciała niebieskiego nie wynikają z pozycji obserwatora. Ciało niebieskie obserwowane równocześnie z dwóch różnych punktów na Ziemi będzie więc mieć taką samą pozycję określoną współrzędnymi: deklinacją i kątem godzinnym (lub rektascensją).

Układ równikowy odwzorowuje na kuli niebieskiej ziemską siatkę geograficzną, tj. kołom godzinnym odpowiadają południki ziemskie, a równoleżnikom deklinacyjnym – równoleżniki ziemskie.