SEL

wydawnictwo

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Układ współrzędnych geograficznych – układ którego współrzędnymi są długość i szerokość geograficzna. Początkiem układu jest punkt przecięcia się południka zerowego z równikiem. Osiami układu jest równik i południk zerowy.